Zoznam programov starostlivosti o les

Zoznam programov starostlivosti o lesy obsahuje: rok začiatku (RZP) a počet rokov platnosti (PRP), kód plánu (KPL) a názov programu starostlivosti o lesy. Dataset je dostupný na url adrese: https://web.nlcsk.org/wp-content/uploads/2021/05/Zoznam-programov-starostlivosti-o-lesy-2017-2020.zip v skomprimovanom súbore vo formáte .zip obsahujúci csv s dátami

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dáthttp.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 19 Máj, 2021
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Áno
Vytvorené createdpred viac ako 1 rokom
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formathttp
Id id758581cc-2fb8-49d4-a80c-658f3ae6df80
last_modifiedpred 2 mesiacmi
Správca maintainerAA27301C-CE11-42D5-9EF7-EAE8826DE812
Periodicita aktualizácie periodicityannually
Resource Group Id resource_group_id66f8cb07-4bf7-4201-853d-da5f9d809d9d
Id revízií revision_id664f659e-8e43-4534-bc64-720325fac097
Schéma schemahttps://web.nlcsk.org/wp-content/uploads/2021/05/Zoznam-programov-starostlivosti-o-lesy-2017-2020.zip
Stav stateactive
Status statuspublic
transformed1
Platnosť validityperm_valid