Zoznam prípravkov na ochranu rastlín povolených ...

Zoznam prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod

užívateľ si tieto informácie vie generovať cez verejnú časť ISPOR

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátformulár.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 10 December, 2018
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Áno
Vytvorené createdpred 11 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatformulár
Id ide121463e-841e-4034-b5af-e83093aac91f
Správca maintainer3553318C-C815-4B28-8087-1F99540B3652
Periodicita aktualizácie periodicityirregularly
Resource Group Id resource_group_idb2cc0439-834d-4467-a264-5bc345ba704e
Id revízií revision_id15023b56-1fd1-4a99-a53a-53da745bbb6d
Stav stateactive
Status statuspublic
transformed1
Platnosť validityperm_valid