Zoznam plodín

Zoznam kultúrnych rastlín

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 10 December, 2018
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred 11 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id id30dc05aa-3068-4b35-a4b7-fa752bc1905d
Správca maintainer3553318C-C815-4B28-8087-1F99540B3652
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityannually
Resource Group Id resource_group_id47a0c911-097a-4ed1-9b96-bd1e6f66c7c7
Id revízií revision_idf63eec46-ddbb-4b66-b7fb-279ed763d646
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid