Zoznam monitorovacích zariadení

Z obsahu datasetu

Kamerový systém mesta Prešov, ktorý spravuje Mestská polícia, je nástrojom na znižovanie aktuálneho stavu kriminality a inej protispoločenskej činnosti na území mesta Prešov....

Zdroj: Zoznam monitorovacích zariadení kamerového systému (stav k aktuálnemu dátumu)

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxml.net.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 25 Júl, 2017
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxml.net
Id ide0604dfd-89c5-40e4-ace9-6655bdea2b2b
Správca maintainer8A043E04-3EF8-45D4-A9A9-EDE214E5FAC5
Periodicita aktualizácie periodicitydaily
position4
Resource Group Id resource_group_id3dbe1308-84d6-490d-add8-6d8b289b719e
Id revízií revision_id9dae879c-d90f-4eb1-8451-6c413d7433e6
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid