Zoznam monitorovacích zariadení

Z obsahu datasetu

Kamerový systém mesta Prešov, ktorý spravuje Mestská polícia, je nástrojom na znižovanie aktuálneho stavu kriminality a inej protispoločenskej činnosti na území mesta Prešov....

Zdroj: Zoznam monitorovacích zariadení kamerového systému (stav k aktuálnemu dátumu)

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 25 Júl, 2017
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatJSON
Id id98162aa8-9c80-4235-b598-72eec0cdc055
Správca maintainer8A043E04-3EF8-45D4-A9A9-EDE214E5FAC5
Periodicita aktualizácie periodicitydaily
position3
Resource Group Id resource_group_id3dbe1308-84d6-490d-add8-6d8b289b719e
Id revízií revision_idb49f87af-faad-4356-b55a-9d338ed33c53
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid