Zoznam chemických látok

aktualizácia k 27/1/2022

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 27 Január, 2022
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred 6 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id idbaf59324-04da-4786-acf6-99eee9ae19c4
Správca maintainer3553318C-C815-4B28-8087-1F99540B3652
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityirregularly
position2
Resource Group Id resource_group_id5504fc8d-2ecb-4408-ba43-77923a403aae
Id revízií revision_id465a09c5-ee55-4afa-838c-ce610e7ea7f7
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid