Register odborne spôsobilých osôb na ...

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne zriaďuje podľa § 15 zákona číslo 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti .

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 12 Júl, 2019
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Áno
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred 12 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatXML
Id ideb84d94d-9a7a-49ba-bbbb-bc6acfd67992
Správca maintainer64674299-1D08-417E-9EDC-692DEF3D50D0
Periodicita aktualizácie periodicityirregularly
Resource Group Id resource_group_id20c1beb5-098f-4365-8429-f10c98f3ac06
Id revízií revision_id6f5ed488-0ab8-47f7-9dd9-0d3aa98b6ff5
Stav stateactive
Status statuspublic
transformed1
Platnosť validityperm_valid