Zoznam OSS MŠVVaŠ

Dataset obsahuje zoznam open source softvéru využitom v informačných systémoch MŠVVaŠ

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dát.xlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 25 Október, 2017
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Áno
Vytvorené createdpred viac ako 1 rokom
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát format.xlsx
Id id793065ec-fb30-4d28-836d-9303cec10552
Správca maintainerFAAD01D3-47D7-4F97-8410-378189277375
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityirregularly
Resource Group Id resource_group_id7dfe6947-3e2d-4f7a-8dd9-5eafc7bb8872
Id revízií revision_ide4b43b3d-8808-45a6-84e7-870d818852ff
Stav stateactive
Status statuspublic
transformed1
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid