Vyradenie spisov z registratúry

zoznam vecných skupín navrhnutých na vyradenie z evidencie

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátdocx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 6 Marec, 2020
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 1 rokom
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatdocx
Id id22e09ec0-78e3-4ba7-83a3-ea7863d71cd9
last_modifiedpred 5 mesiacmi
Správca maintainerAF5117EA-5B86-4519-A456-2BBF0DE4AD3C
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityirregularly
Resource Group Id resource_group_id769b037a-7d92-4243-96ec-b6db4493cc02
Id revízií revision_idd8a15cc7-93d7-4b23-abe9-3f37272d922a
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid