Výkaz o výsledkoch následných finančných kontrol ...

Z obsahu datasetu

Výkazy obsahujú informácie o výsledkoch následných finančných kontrol (počet vykonaných následných finančných kontrol, celková suma kontrolovaných verejných prostriedkov, celkový počet...

Zdroj: Výkaz o výsledkoch následných finančných kontrol

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 14 Máj, 2020
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred 5 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
datastore_active1
Formát formatCSV
Id idcdde9ba6-88e2-473e-af3a-ceec0f5e6dad
Správca maintainer2E5A548A-983F-45BF-978A-1CD6CD22FBBC
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionbez aktualizácie
position14
Resource Group Id resource_group_id18145509-00f3-45fd-bf6d-b03851122638
Id revízií revision_id7e40e2f2-0954-470e-91e9-8c3989d1450c
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid