Úradná elektronická tabuľa mesta Prešov - ARCHÍV

Z obsahu datasetu

Archív úradnej elektronickej tabule mesta Prešov, dokumenty po uplynutí dátumu zverejnenia. Slúži na archivovanie zverejnených verejných vyhlášok podľa kategórií, s uvedením krátkeho...

Zdroj: Úradná elektronická tabuľa mesta Prešov - ARCHÍV (k aktuálnemu dátumu)

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 7 August, 2017
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 4 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id idae4778fc-fcea-4868-8256-91b472a8ccd2
Správca maintainer8A043E04-3EF8-45D4-A9A9-EDE214E5FAC5
Periodicita aktualizácie periodicitydaily
position2
Resource Group Id resource_group_id72e7d32e-8bee-4463-85f6-9c01dc470c6a
Id revízií revision_idadcdbeff-fd28-4476-a01f-52a602976184
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid