Počet zriadených schránok ÚPVS 2019

Dataset obsahuje počet zriadených elektronických schránok fyzických osôb, právnických osôb a orgánov verejnej moci. Aktualizácia: mesačne

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 2 Január, 2020
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred 10 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
datastore_active1
Formát formatCSV
Id idf3f052e6-8a76-4056-98fb-b5bf62eb9b9b
last_modifiedpred 2 mesiacmi
Správca maintainer8155F071-182E-4C85-B6A0-32BF69399B17
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicitymonthly
position3
Resource Group Id resource_group_id13efd42d-ee11-4db7-a989-b9422fd80cd3
Id revízií revision_idd087f451-10b8-40f5-a768-a8a31d9596d7
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid