účastníci elektronických aukcií dreva

aktuálny zoznam účastníkov, ktorí uhradia povinnú zábezpeku

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dát.xlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 26 Apríl, 2021
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát format.xlsx
Id id11408c3c-7041-4af2-99bc-bb24c2a47ffa
last_modifiedpred 5 mesiacmi
Správca maintainerAF5117EA-5B86-4519-A456-2BBF0DE4AD3C
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityannually
Resource Group Id resource_group_id07284b5a-aeef-4639-b8ab-c2269fbb3736
Id revízií revision_id9307345c-4d0d-4a7c-9d1f-d69f5393d38f
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid