Účtovný_výkaz 2017 - náklady

Z obsahu datasetu

Súvaha a výkaz ziskov a strát v priebehu rokov

Zdroj: Súvaha a účtovné závierky ARVI

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 28 November, 2018
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatCSV
Id id0ed7092b-7a7a-4124-a9fb-ffbc33e01a60
Správca maintainer26A8ECCD-90E9-477A-A660-1B15E827D24D
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityannually
position3
Resource Group Id resource_group_idacb2e816-87ae-49f7-844d-98db6d71115c
Id revízií revision_id158c186d-0c21-4ff1-a883-1dfd0038e763
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid