Počet psov v meste Prešov podľa ulíc (k ...

Z obsahu datasetu

Počet psov v meste Prešov podľa ulíc, vychádza z evidencie prihlásených psov v zmysle zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov....

Zdroj: Počet psov v meste Prešov podľa ulíc (k aktuálnemu dátumu)

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 9 August, 2017
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id id4c9e14b8-b060-4105-9d34-34c84b0377fc
Správca maintainer8A043E04-3EF8-45D4-A9A9-EDE214E5FAC5
Periodicita aktualizácie periodicitydaily
position2
Resource Group Id resource_group_idbb92b987-0df8-4bb5-bc6d-2137f1759934
Id revízií revision_idccf84de1-d767-40c6-8694-80d8bbce44f1
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid