Spôsob doručenia

Číselník obsahuje možnosti spôsobu doručenia lieku.

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxml, xls.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 27 Jún, 2019
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 1 rokom
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxml, xls
Id id659d6299-8d80-4a11-ae4c-bc02afa7679d
Správca maintainer0EE1FAB1-03FA-452E-A30F-0421B9AA122F
Periodicita aktualizácie periodicityirregularly
Resource Group Id resource_group_id9081ad14-90d8-413d-8527-136b8b6f9f35
Id revízií revision_id5c96be70-5c39-42b5-92e5-169260443cc5
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid