Ročný výkaz o hospodárení v podnikoch ...

Z obsahu datasetu

Dataset obsahuje agregáciu za SR výsledkov ročného zisťovania o hospodárení v podnikoch potravinárskeho priemyslu

Zdroj: Ročný výkaz o hospodárení v podnikoch potravinárskeho priemyslu

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 8 Jún, 2021
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Áno
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id idf5561908-f40a-4837-99ec-9f27e1315dcc
last_modifiedpred 4 mesiacmi
Správca maintainer2E5A548A-983F-45BF-978A-1CD6CD22FBBC
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityannually
position1
Resource Group Id resource_group_idce504680-7e03-43c3-909c-86912bba24d6
Id revízií revision_ida3758b2b-9ef9-4600-947d-ba391817d210
Stav stateactive
Status statuspublic
transformed1
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid