Ročný výkaz o činnosti rádiológie za roky 2013 – ...

Informuje o činnosti a o prístrojovom vybavení rádiologických pracovísk na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxls, ods.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 26 Február, 2020
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred 8 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxls, ods
Id idbe3e119f-dde8-473d-8487-ead3c820ae96
Správca maintainer0EE1FAB1-03FA-452E-A30F-0421B9AA122F
Periodicita aktualizácie periodicityannually
Resource Group Id resource_group_id42eaac48-dda6-465e-918a-46abfde472c8
Id revízií revision_idce89690e-b390-4ae4-bef2-af738e92260b
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid