Register podaných petícii mesta Prešov (od ...

Z obsahu datasetu

Register podaných petícií mesta Prešov, od 01.01.2015 do aktuálneho dátumu.

Zdroj: Register podaných petícii mesta Prešov (od 01.01.2015 do aktuálneho dátumu)

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 25 Júl, 2017
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatJSON
Id id4bf9f49e-8c61-48f2-9e00-58f598cb5cb6
Správca maintainer8A043E04-3EF8-45D4-A9A9-EDE214E5FAC5
Periodicita aktualizácie periodicitydaily
position3
Resource Group Id resource_group_id55f8a4c9-ef76-4e95-b6a5-e9f01a176950
Id revízií revision_idd20248b1-a361-4bd3-9842-fcff95761191
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid