Register podaných petícii mesta Prešov (od ...

Z obsahu datasetu

Register podaných petícií mesta Prešov, od 01.01.2015 do aktuálneho dátumu.

Zdroj: Register podaných petícii mesta Prešov (od 01.01.2015 do aktuálneho dátumu)

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxml.net.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 25 Júl, 2017
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxml.net
Id id0baeeb98-92f9-47c4-9989-e004dbbf5270
Správca maintainer8A043E04-3EF8-45D4-A9A9-EDE214E5FAC5
Periodicita aktualizácie periodicitydaily
position4
Resource Group Id resource_group_id55f8a4c9-ef76-4e95-b6a5-e9f01a176950
Id revízií revision_id7908541e-f28e-45f6-984c-bb1113f9bc79
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid