Register odbornej spôsobilosti osôb na prácu s ...

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne zriaďuje podľa § 15 ods. 3 zákona číslo 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 13 Marec, 2018
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 4 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatPDF
Id idc09d48f6-554b-447c-ba33-a9b03621c795
Správca maintainer64674299-1D08-417E-9EDC-692DEF3D50D0
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityirregularly
Resource Group Id resource_group_idb15870d3-0fe7-437f-807f-7a357a440548
Id revízií revision_id3629c460-b5b7-4ae2-abc1-02ef3f36b43f
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid