Schéma XSD

Z obsahu datasetu

jednotka priestorového rozdelenia lesa je základnou jednotkou pre zisťovanie stavu lesa, plánovanie hospodárenia, vedenie lesnej hospodárskej evidencie a kontroly hospodárenia

Zdroj: Register jednotiek priestorového rozdelenia lesa (JPRL)

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxsd.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 4 Júl, 2013
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 7 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxsd
Id id982c5514-0a12-4fc9-93b4-cc300c931f71
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
position1
Resource Group Id resource_group_ide3c533e8-1c4c-4330-ba88-c8c8c239f212
resource_typefile
Id revízií revision_id68903c92-af33-4434-be0b-d3c20afd507f
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid