Register JPRL

Evidované sú nasledovné údaje: Kód plánu, rok rozhodnutia, Označenie dielca, označenie porastovej skupiny, označenie čiastkovej plochy, priestorová lokalizácia. Služba generuje obsiahle XML, lepšie je pristúpiť k časti údajov, urobíme to nasledovne: Na konci URL treba vložiť "Kód plánu" (KPL) požadovaného lesného celku. napr. ...Zoznam_Jprl.svc/xml/SL001 Zoznam KPL je je v datasete Register lesných celkov (http://data.gov.sk/dataset/register-lesnych-celkov)

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 4 Júl, 2013
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 7 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatXML
Id id7b5ba5f6-7193-459e-ad09-12c306d0df53
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
Resource Group Id resource_group_ide3c533e8-1c4c-4330-ba88-c8c8c239f212
resource_typefile
Id revízií revision_id68903c92-af33-4434-be0b-d3c20afd507f
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid