Init dávka, 6.4.2018, 357 MB

Inicializačná dávka obsahuje súbory vo formáte XML. Inicializačná dávka je rozdelená do viacerých súborov. 01 - Kraj, 02 - Okres, 03 - Obec, 04 - Časti obce, 05 - Ulica, 06 - Budova (súpisné číslo), 07 - Vchod (orientačné číslo), 08 - Byt, 00 - metadáta (z pohľadu obsahu nepodstatné). ZIP verzia.

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátzip.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 14 Jún, 2018
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatZIP
Id idda7c9c89-ee91-4986-9540-f502c8da7a0d
last_modifiedpred viac ako 2 rokmi
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityirregularly
position4
Resource Group Id resource_group_id8f16b43f-2270-4536-9067-17e43c74d9e2
Id revízií revision_id681a2d5a-63f6-43ea-a6cc-15f0d82e8f9d
size357 MiB
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid