Init dávka, 6.4.2018, 170 MB

Inicializačná dávka obsahuje súbory vo formáte XML. Inicializačná dávka je rozdelená do viacerých súborov. 01 - Kraj, 02 - Okres, 03 - Obec, 04 - Časti obce, 05 - Ulica, 06 - Budova (súpisné číslo), 07 - Vchod (orientačné číslo), 08 - Byt, 00 - metadáta (z pohľadu obsahu nepodstatné).

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátrar.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 12 Jún, 2018
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatrar
Id idd1fdbd65-fbdd-4492-bcb7-d4cff345d1f4
last_modifiedpred viac ako 2 rokmi
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityirregularly
position3
Resource Group Id resource_group_id8f16b43f-2270-4536-9067-17e43c74d9e2
Id revízií revision_idbef0b592-bd2c-4fca-8d06-0bd2bf08283d
size165,9 MiB
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid