Inicializačná dávka

Popis: Inicializačná dávka vo formáte XML. Inicializačná dávka je rozdelená do viacerých súborov. 01 - Kraj, 02 - Okres, 03 - Obec, 04 - Časti obce, 05 - Ulica, 06 - Budova (súpisné číslo), 07 - Vchod (orientačné číslo), 08 - Byt, 00 - metadáta (z pohľadu obsahu nepodstatné).

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxml,zip.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 20 Jún, 2019
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Id zmien changes_id191 979
Vytvorené createdpred viac ako 4 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxml,zip
Id ida904effb-7c5c-43ce-8c59-270932e6a19a
initial_batchtrue
last_modifiedpred viac ako 1 rokom
Správca maintainer8155F071-182E-4C85-B6A0-32BF69399B17
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnikdy
Resource Group Id resource_group_id8f16b43f-2270-4536-9067-17e43c74d9e2
Id revízií revision_idac1edf8e-42cd-4eec-9672-95491946da28
Schéma schemahttps://data.gov.sk/dataset/de3dd18f-9124-4acb-ae00-705555332256/resource/44687156-5f58-4fc4-981c-15e76a51cbdf/download/xmlschema772775956.xsd
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validitycustom_valid
Popis platnosti validity_descriptionvalidFrom, validTo, effectiveDate