Projektové podpory PRV 2014-2020 (09/2019)

Dataset projektové podpory PRV 2014-2020 k 30.9.2019

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dát.xlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 29 Október, 2019
Licencia license Iné (Nekomerčné)
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred 3 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát format.xlsx
Id idc06d7cd4-68a1-4e82-a7ae-c2fbc8334611
Správca maintainer47C28C19-3C6A-4A0F-A186-FE4DD972A6C7
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityirregularly
Resource Group Id resource_group_ide4576a79-6b58-4a2f-85e2-0bae19ec6c94
Id revízií revision_id3cc07eab-1382-437c-be5b-4f516f65807a
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid