Projektové podpory PRV 2014-2020 (05/2019)

Dataset projektové podpory PRV 2014-2020 k 31.5.2019

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dát.xlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 20 Jún, 2019
Licencia license Iné (Nekomerčné)
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred 7 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát format.xlsx
Id id62291533-cf1c-4618-9781-ecabac69b72f
Správca maintainer47C28C19-3C6A-4A0F-A186-FE4DD972A6C7
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicitymonthly
Resource Group Id resource_group_ida47ad836-9829-4149-8f90-4dc0450ff7eb
Id revízií revision_id060f3805-80a9-4fe3-bc44-cb46b5d6f92c
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid