Prehľad vyhotovených objednávok za tovary, služby a práce

Prehľad vyhotovených objednávok za tovary, služby a práce

Dáta a zdroje

Dodatočné informácie

Pole Hodnota
Autor Regionálny úrad verejného zdravotníctva Liptovský Mikuláš
Poskytovateľ datasetu Regionálny úrad verejného zdravotníctva Liptovský Mikuláš
Jednoznačný identifikátor poskytovateľa datasetu 9AF4D968-5869-43A9-AB46-758F8935210A
Dátum prvého zverejnenia 31 December, 2015
Lokalita {"type": "Polygon", "coordinates": [[[19.361769, 48.978619], [19.370019, 49.006593], [19.421498, 49.050708], [19.411849, 49.076076], [19.429782, 49.078822], [19.430913, 49.086941], [19.439174, 49.085649], [19.461121, 49.108745], [19.460001, 49.130257], [19.441687, 49.133677], [19.426295, 49.147144], [19.425022, 49.175864], [19.432087, 49.177058], [19.432902, 49.168478], [19.473452, 49.174263], [19.479132, 49.192087], [19.510212, 49.206892], [19.528936, 49.236117], [19.563728, 49.242681], [19.584304, 49.235706], [19.588536, 49.22366], [19.62034, 49.213189], [19.642168, 49.211046], [19.676282, 49.226146], [19.688008, 49.211821], [19.706897, 49.207584], [19.702706, 49.201411], [19.709945, 49.197795], [19.750338, 49.19725], [19.763105, 49.207581], [19.784254, 49.199287], [19.807521, 49.205652], [19.829461, 49.201691], [19.841, 49.192616], [19.881104, 49.204367], [19.900351, 49.200219], [19.897108, 49.186395], [19.915253, 49.181891], [19.923186, 49.157141], [19.894896, 49.131288], [19.913312, 49.121212], [19.926903, 49.14194], [19.957998, 49.143893], [20.000131, 49.162818], [19.980937, 49.140516], [19.948699, 49.127483], [19.947518, 49.119468], [19.952719, 49.109272], [19.970884, 49.117826], [19.97509, 49.10852], [19.988902, 49.105359], [20.037754, 49.108312], [20.030163, 49.077828], [20.019377, 49.070879], [20.027025, 49.055583], [20.012858, 49.036045], [20.015293, 49.015977], [19.968958, 49.01657], [19.963551, 49.008929], [20.023183, 48.966623], [20.019676, 48.950087], [20.032757, 48.933935], [20.060438, 48.932304], [20.015286, 48.90981], [19.992261, 48.907501], [19.976884, 48.915911], [19.954277, 48.907031], [19.83832, 48.904222], [19.817217, 48.916365], [19.744618, 48.896834], [19.696479, 48.923191], [19.669322, 48.919159], [19.640266, 48.936396], [19.590672, 48.943723], [19.491013, 48.943267], [19.448368, 48.928523], [19.384609, 48.926153], [19.383605, 48.947262], [19.356088, 48.957575], [19.361769, 48.978619]]]}

Súvisiace aplikácie

Žiadne súvisiace aplikácie