Prehľad predložených žiadostí o poskytnutie ...

Prehľad predložených žiadostí o poskytnutie priamych podpôr v roku 2018 podľa jednotlivých podporných schém

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dát.xlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 22 August, 2019
Licencia license Iné (Nekomerčné)
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred 5 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát format.xlsx
Id id288efab8-a984-4a54-9c09-72e9c8841f05
Správca maintainer47C28C19-3C6A-4A0F-A186-FE4DD972A6C7
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityannually
Resource Group Id resource_group_id1557ba06-8015-4c40-84b8-d5a06a9663cb
Id revízií revision_id87032719-612a-45b5-9b18-23a43bb09f57
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid