Pracovníci v zdravotníctve v Slovenskej republike ...

Výstupy informujú o počte a vekovej a vzdelanostnej štruktúre pracovníkov v zdravotníctve SR. Uvádza sa počet fyzických osôb v evidenčnom počte na konci sledovaného roka v jednotlivých zdravotníckych i nezdravotníckych povolaniach.

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxls, ods, pdf.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 8 Február, 2021
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred 7 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxls, ods, pdf
Id id1d1d335e-6f00-45f7-869f-baf430b8892a
Správca maintainer0EE1FAB1-03FA-452E-A30F-0421B9AA122F
Periodicita aktualizácie periodicityannually
position1
Resource Group Id resource_group_id02c2a08d-ecc6-4906-bbfa-7e96b0abbbcd
Id revízií revision_id77d509bf-fb64-4647-9d2b-3f298aecc468
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid