Povinné hodnotenie EIA

Z obsahu datasetu

Dataset obsahuje zoznam navrhovaných činností a ich zmien, ktoré boli zaradené do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie pred rozhodnutím o ich umiestnení alebo pred ich...

Zdroj: Posudzovanie vplyvov navrhovaných činností na životné prostredie (EIA)

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 24 Január, 2019
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred 11 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatXML
Id id8a222252-636c-48a6-b812-bbe36bd05c1f
Správca maintainer1A898B93-6130-4B9E-AC56-0B560F6C51B8
Periodicita aktualizácie periodicitydaily
position1
Resource Group Id resource_group_id14d0f724-525d-4b70-8d5e-885f1869f7ca
Id revízií revision_idcbcc528e-ac42-47e8-ac85-8b8f09b4a6e1
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid