Zmena činnosti EIA

Z obsahu datasetu

Dataset obsahuje zoznam navrhovaných činností a ich zmien, ktoré boli zaradené do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie pred rozhodnutím o ich umiestnení alebo pred ich...

Zdroj: Posudzovanie vplyvov navrhovaných činností na životné prostredie (EIA)

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 24 Január, 2019
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 1 rokom
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatXML
Id id7b90b345-4861-4963-9f10-3d90d523dad3
Správca maintainer1A898B93-6130-4B9E-AC56-0B560F6C51B8
Periodicita aktualizácie periodicitydaily
position2
Resource Group Id resource_group_id14d0f724-525d-4b70-8d5e-885f1869f7ca
Id revízií revision_ide191f31d-3e01-41f7-840e-bb93a8717631
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid