Pro Silva

Grafická evidencia porastov s prírode blízkym obhospodarovaním lesa

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátwmts.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 4 Máj, 2021
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Áno
Vytvorené createdpred viac ako 3 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatwmts
Id idc4e872d4-405e-41f9-833b-30c7a644943d
last_modifiedpred viac ako 1 rokom
Správca maintainerAF5117EA-5B86-4519-A456-2BBF0DE4AD3C
Periodicita aktualizácie periodicityannually
Resource Group Id resource_group_id1e032d5b-0292-4b4c-a5f6-48801e5e2b48
Id revízií revision_idcbaf3c4e-896f-4d6b-951e-ce0c00caee5d
Stav stateactive
Status statuspublic
transformed1
Platnosť validityperm_valid