Register odborne spôsobilých osôb na ...

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne zriaďuje podľa § 15 ods. 3 zákona číslo 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti .

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 12 Júl, 2019
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatXML
Id id29cf8530-1e1a-49d0-a314-d10f16832f63
Správca maintainer64674299-1D08-417E-9EDC-692DEF3D50D0
Periodicita aktualizácie periodicityirregularly
Resource Group Id resource_group_idcbf1437f-908e-4f8d-8905-a346abae7a6d
Id revízií revision_idb42713df-4152-452a-b9bb-c52a8cf424aa
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid