Počet psov podľa plemena v meste Prešov (k ...

Z obsahu datasetu

Počet prihlásených psov v meste Prešov podľa plemena, vychádza z evidencie prihlásených psov v zmysle zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov....

Zdroj: Počet psov podľa plemena v meste Prešov (k aktuálnemu dátumu)

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 9 August, 2017
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id idb30118a3-1306-482b-93a0-659d8cf66f6a
Správca maintainer8A043E04-3EF8-45D4-A9A9-EDE214E5FAC5
Periodicita aktualizácie periodicitydaily
position2
Resource Group Id resource_group_id4036c029-c72a-41d6-9dee-7f6dedc2a6fb
Id revízií revision_id4b7e78ac-cb7d-474c-b736-ab7b4f4f0918
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid