Počet psov podľa adresy chovu v meste Prešov (k ...

Z obsahu datasetu

Počet prihlásených psov v meste Prešov podľa plemena, vychádza z evidencie prihlásených psov v zmysle zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov....

Zdroj: Počet psov podľa adresy chovu v meste Prešov (k aktuálnemu dátumu)

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 9 August, 2017
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatJSON
Id idf59282d4-1afb-4f41-b15b-3178ab1cf8b5
Správca maintainer8A043E04-3EF8-45D4-A9A9-EDE214E5FAC5
Periodicita aktualizácie periodicitydaily
position3
Resource Group Id resource_group_id29764d66-0663-4699-b1ab-ac418721e0f6
Id revízií revision_ide2a8f402-d7bb-4d8a-845f-a6bcc7fbe28d
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid