Počet psov podľa adresy chovu v meste Prešov (k ...

Z obsahu datasetu

Počet prihlásených psov v meste Prešov podľa plemena, vychádza z evidencie prihlásených psov v zmysle zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov....

Zdroj: Počet psov podľa adresy chovu v meste Prešov (k aktuálnemu dátumu)

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 9 August, 2017
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id id9da9b318-c65d-4059-bdba-4165f8170b96
Správca maintainer8A043E04-3EF8-45D4-A9A9-EDE214E5FAC5
Periodicita aktualizácie periodicitydaily
position2
Resource Group Id resource_group_id29764d66-0663-4699-b1ab-ac418721e0f6
Id revízií revision_id2a3e9f56-c20b-47fe-acec-5ff111c3a3a5
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid