Počet občanov mesta Prešov podľa ulíc (stav k ...

Z obsahu datasetu

Informácie sú čerpané z evidencie občanov Slovenskej republiky, ktorí sú v zmysle Zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej...

Zdroj: Počet občanov mesta Prešov podľa ulíc (stav k aktuálnemu dátumu)

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 8 August, 2017
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatJSON
Id idf900a3f8-2aa3-4688-955c-8c72cbb9765a
Správca maintainer8A043E04-3EF8-45D4-A9A9-EDE214E5FAC5
Periodicita aktualizácie periodicitydaily
position3
Resource Group Id resource_group_id88ba453c-4d2f-44a7-90e7-74f0a99f3a2a
Id revízií revision_id0abad9de-8de8-4df8-9a8c-eea6b0420205
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid