Dataset obsahuje informáciu o ploche závlah na ...

Dataset obsahuje informáciu o ploche závlah na území Slovenska s nasledujúcimi atribútovými údajmi (evidenčné číslo, názov stavby, funkčnosť, rajonizácia, plocha/ha, zazmluvnenosť a poznámku

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátdbf.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 11 December, 2018
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred 10 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnessincorrect or inexact
Formát formatdbf
Id idea010737-1913-4026-a06c-d1fd535248e8
Správca maintainerB6F05FF8-A598-42A6-A1E4-85154B6DC6A5
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityannually
Resource Group Id resource_group_id6b63910e-1766-40dc-8245-34f817f9328f
Id revízií revision_id6bc9af38-1117-4e84-86dc-46c30f6aec09
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid