Dataset obsahuje informáciu o ploche závlah na ...

Dataset obsahuje informáciu o ploche závlah na území Slovenska s nasledujúcimi atribútovými údajmi (evidenčné číslo, názov stavby, funkčnosť, rajonizácia, plocha/ha, zazmluvnenosť a poznámku

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátshp.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 11 December, 2018
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred 11 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnessincorrect or inexact
Formát formatshp
Id iddfad05aa-3978-4f37-a0d6-77db143724da
Správca maintainerB6F05FF8-A598-42A6-A1E4-85154B6DC6A5
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityannually
position3
Resource Group Id resource_group_id6b63910e-1766-40dc-8245-34f817f9328f
Id revízií revision_id8938c7a1-4ccd-48e8-a406-7cb3bffdf2e0
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid