OSO_2018_tab07.csv

Z obsahu datasetu

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2018

Zdroj: Počet a podiel zvolených poslancov podľa jednotlivých politických subjektov za obce

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 14 Október, 2019
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred 11 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatCSV
Id id2821f407-540e-4d5c-bc44-2e766a8cbf7e
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
Resource Group Id resource_group_id71f9f347-2e8b-4519-9ecc-55c024ebf275
Id revízií revision_iddb089818-50bc-48e4-9fa5-53d8a11f69b9
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid