obvody-mestskej-policie-v-presove-geo-data

Z obsahu datasetu

Obvody Mestskej polície v Prešove - geo data

Zdroj: Obvody Mestskej polície v Prešove - geo data

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátkml.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 30 Máj, 2017
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatKML
Id id23ec45cd-29ce-4939-8916-bf4510e2705a
Správca maintainer8A043E04-3EF8-45D4-A9A9-EDE214E5FAC5
Periodicita aktualizácie periodicityirregularly
position1
Resource Group Id resource_group_id1efc7a38-497b-405b-8fe0-66de1b6c021d
Id revízií revision_idee40c986-3eed-4bee-8fa9-23af2f3804a8
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid