objednávky2019-1-6

Z obsahu datasetu

objednávky 1. polrok 2019

Zdroj: Objednávky 1. polrok 2019

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 3 Júl, 2019
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred 6 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id id817ee62e-11f8-49ea-88af-fe5db7a44bc4
Správca maintainerC0623E91-D894-43B8-9448-1F100B548231
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicitysemi-annually
Resource Group Id resource_group_id1475f1f3-4fe1-40c0-9aab-0f9c5e6e0e79
Id revízií revision_id97c56a06-524d-4d75-b86e-edacc816221d
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid