nu0005qs.xlsx

Z obsahu datasetu

Kľúčové ukazovatele obsahujú časové rady ukazovateľov hospodárskeho a sociálno-ekonomického vývoja

Zdroj: Štvrťročné údaje HDP podľa odvetví v bežných cenách [nu0005qs]

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 12 Máj, 2015
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 4 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id idc705ff7b-2e98-4218-a9f8-5f1d3fc2ba67
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
position2
Resource Group Id resource_group_id287b6d69-3007-4616-a7d0-15032b205069
Id revízií revision_idc87ab6aa-e9eb-4145-aab6-af71e962d51b
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid