MDS 2018 MŽP SR

Zdroj obsahuje údaje k termínu plnenia úlohy t.j 30.6.2019.

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 29 Jún, 2020
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred 2 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id ida5ef541e-86f9-49f8-aded-2a2eaa1c10c5
last_modifiedpred 2 mesiacmi
Správca maintainer7FD57FAC-2A2B-4E95-B8DF-948972AF89F6
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityannually
position2
Resource Group Id resource_group_id5508bfa7-5248-413e-b535-9cab2c3d4c13
Id revízií revision_idb02d7505-ed91-4701-9035-301649d3144e
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid