MDS 2019 MŽP SR

Zdroj obsahuje údaje k termínu plnenia úlohy t.j 30.6.2020. Obsahuje aj údaje z Environmentálneho fondu. V tomto prípade, je uvedené v stĺpci "Dotačná schéma - zdroj" text "Iné zdroje".

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 6 Júl, 2020
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred 2 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatCSV
Id id60c5de5e-6cf4-4ce7-9e54-59c9ab66a50e
Správca maintainer7FD57FAC-2A2B-4E95-B8DF-948972AF89F6
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityannually
position1
Resource Group Id resource_group_id5508bfa7-5248-413e-b535-9cab2c3d4c13
Id revízií revision_idb02d7505-ed91-4701-9035-301649d3144e
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid