MDS 2019 MŽP SR

Zdroj obsahuje údaje k termínu plnenia úlohy t.j 30.6.2020. Obsahuje aj údaje z Environmentálneho fondu. V tomto prípade, je uvedené v stĺpci "Dotačná schéma - zdroj" text "Iné zdroje".

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 29 Jún, 2020
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred 2 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id id3410d4b3-e927-42bd-b076-c3504203d19e
last_modifiedpred 2 mesiacmi
Správca maintainer7FD57FAC-2A2B-4E95-B8DF-948972AF89F6
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityannually
Resource Group Id resource_group_id5508bfa7-5248-413e-b535-9cab2c3d4c13
Id revízií revision_id3c55ee64-e3aa-4d07-a1ae-dcc3e8bd0700
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid