MDS_2020_MOSR_1

Dataset obsahuje dáta o využívaní financií poskytnutých ústrednými orgánmi štátnej správy v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov, Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu, Švajčiarskeho finančného mechanizmu a dotačných schém zo štátneho rozpočtu v definovanej štruktúre.

(Výsledok plnenia úlohy B.22. uznesenia vlády SR č. 104 z 1. marca 2017 k návrhu akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2017 – 2019.)

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 30 Jún, 2021
Licencia license Creative Commons Non-Commercial (Any)
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred 4 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatCSV
Id idac90cb45-b2de-4d67-9f7d-8eac03604e0f
last_modifiedpred 4 mesiacmi
Správca maintainer99706484-2975-4327-A0E8-963A5D76BA08
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadané
Resource Group Id resource_group_id6f789296-4ff6-4355-85e6-d1f47afc6d4f
Id revízií revision_ida305be40-cab3-456c-8409-ee96331910d0
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid