katalog-open-geo-data-mesta-presov

Z obsahu datasetu

Katalóg OPEN geo DATA mesta Prešov

Zdroj: Katalóg OPEN geo DATA mesta Prešov

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 12 Máj, 2017
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 3 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatHTML
Id idd6bbc206-144e-4d4e-b53e-39ac677bb08d
last_modifiedpred viac ako 3 rokmi
Správca maintainer8A043E04-3EF8-45D4-A9A9-EDE214E5FAC5
Periodicita aktualizácie periodicityirregularly
Resource Group Id resource_group_id067b6506-8d82-4c3f-af3e-53b21bdbed7b
Id revízií revision_id64c7a143-69d6-4dc6-82bf-65039b01a464
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid